Registrace člena

Práva a povinnosti členství

 • 1
  členem může být každý
  bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politické příslušnosti apod.
 • 2
  využívat výhod členství
  každý člen má právo využít nabízené výhody v rámci akademie
 • 3
  stát se součástí projektů akademie
  každý člen má právo být informován o připravovaných projektech a pořádaných akcích, do kterých se může aktivně zapojit
 • 1
  vyplnění a odeslání online formuláře
  každý zájemce o členství je povinen vyplnit online formulář a odeslat jej ke schválení
 • 2
  příspěvek za členství v akademii
  každý člen je povinen uhradit jednorázový členský příspěvek ve výši 100 Kč
 • 3
  dodržování fair play Kodexu akademie
  každý člen je povinen dodržovat Kodex akademie, který vychází z Kodexu sportovní etiky přijatého Radou Evropy

Chci se stát členem Sportovní akademie Luďka Zelenky a souhlasím

 • 1
  s právy a povinnostmi registrovaného členství do Sportovní akademie Luďka Zelenky
 • 2
  se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • 3
  s registrací do věrnostního programu Sportovní akademie Luďka Zelenky a zasíláním reklamních sdělení
 • 4
  s registrací jako člena České asociace fotbalových hráčů o.s., v souladu s jejími stanovami

Podmínkou členství je vyplnění a odeslání registračního formuláře a uhrazení jednorázového členského příspěvku.

Formulář je rozdělen do dvou věkových kategorií, pro osoby  mladší 18 let, kde je nutno uvést zákonného zástupce a starší 18 let.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře stvrzuji souhlas s výše uvedenými podmínkami registrace.